Deltagere der har været i kontakt med organisationer for voldsudsatte kvinder søges

LIVKOM tilbyder et gratis Årskursus for kvinder, der har været udsat for vold eller er fraflyttet et krisecenter, og har brug for støtte i at etablere sig i et liv uden vold. Under halvdelen af dem der ønsker en plads på et krisecenter, bliver anvist.

Årskurset starter ultimo august og løber over 11 måneder.

Forsmag på kurset

I både juni og i midten af august har vi info-vandre-ture, som alle kan følge med på, og hvor vi giver en forsmag på kursus-indholdet. Målet er at give deltagerne større viden, kraft og indsigt i eget liv, og give støtte og styrke til både de små og store valg.

Kurset har plads til 24 deltagere, der har lyst til at vandre, være i samtale-frirum og deltage i 9 kursusdage på Himmelbjerggården i Ry.

Kontakt initiativtager og projektleder Berit Mikkelsen på mobiltelefon 2728 8989 eller mail bm@beritmikkelsen.dk hvis du ønsker at deltage, eller hvis du kender en vi skal tage fat i med dette tilbud.

Projektet Vandring til Forandring støttes af Rådet for Offerfonden, der også tidligere har støttet LIVKOMs projekter.