Vi kan alle fungere som “den tredje side”. Den tredje side er os – det omgivende fællesskab, som omgiver enhver konflikt, og som kan spille en konstruktiv rolle i løsningen.

Den oprindelige tekst taget fra deres TEDvideo: William Ury, author of “Getting to Yes,” offers an elegant, simple (but not easy) way to create agreement in even the most difficult situations — from family conflict to, perhaps, the Middle East.