Marshall har gennem årene ofte omtalt økonom Manfred Max-Neef og hans grundlæggende matrix over menneskelige behov. Max-Neef blev for nylig interviewet af Amy Goodman fra Democracy Now. Jeg tror han, udfra et økonomisk synspunkt, taler om det, mange progessive tænkere fortæller os.

Videoen er i to dele.

“Over the years, Marshall has often referred to economist Manfred Max-Neef and his fundamental human needs matrix. Max-Neef was recently interviewed by Amy Goodman of Democracy Now. I believe he is voicing from an economic point of view what a lot of progressive thinkers are telling us.”