Generalforsamling nr. 10 i Foreningen for Livsberigende Kommunikation

LIVKOM inviterer til årets Generalforsamling lørdag d. 13. april 2019 kl. 15-20 hos Rosenlund Kurser på Nordfyn.

Ifølge vedtægternes § 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  Valg af referent
 2. Ledelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen dvs. d. 6. april 2019.
 6. Valg til bestyrelsen
  Medlemmer og suppleanter vælges efter sociokratiske principper.
  Kasserer Karsten Schacht-Petersen og bestyrelsesmedlemmer Carl Plesner og Birthe Davidsen er på valg. Formand Kirsten Kristensen og sekretær Pia Skalshøi er på valg i 2020.
  Der vælges to suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Eventuelt

Alle som har betalt kontingent for 2019 er inviteret og man kan betale i døren 🙂
Efter mødet byder LIVKOM på fælles middag.

Tilmeld dig generalforsamling som holdes hos Rosenlund Kurser

Forslag til dagsorden og andet input kan sendes via tilmeldingsformularen, eller på mail til bestyrelse eller formand Kirsten Kristensen på Kirsten@livkom.dk

LIVKOMs bestyrelse siden 2018

Referater fra LIVKOM generalforsamlinger 2009-2018

Se referatet for sidste års generalforsamling på Himmelbjerggården

Loading Map....
Detaljer om arrangement
Dato(er) 13. April 2019
Type Møder
Sted Rosenlund kurser
Kontaktperson Kirsten Kristensen
E-mail:
kirsten@livets-sprog.dk