Generalforsamling nr. 11 i Foreningen for Livsberigende Kommunikation

LIVKOM inviterer til årets Generalforsamling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 15-18 hos Rosenlund Kurser på Nordfyn.

Ifølge vedtægternes § 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  Valg af referent
 2. Ledelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen dvs. d. 7. marts 2020.
 6. Valg til bestyrelsen
  Medlemmer og suppleanter vælges efter sociokratiske principper.
  Der vælges to suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Eventuelt

Alle som har betalt kontingent for 2020 er inviteret og man kan betale i døren 🙂

Efter mødet inviterer LIVKOM til 10 års jubilæumsfest med middag og festlige indslag.
https://livkom.dk/kurser-ivk-girafsprog/10-ars-jubilaeumsfest-i-foreningen-livkom/

Tilmeld dig generalforsamling som holdes hos Rosenlund Kurser

Forslag til dagsorden og andet input kan sendes via tilmeldingsformularen, eller på mail til bestyrelse eller formand Lise Thodberg på Lifetreat@outlook.dk

LIVKOMs bestyrelse siden 2018

Referater fra LIVKOM generalforsamlinger 2009-2019

Se referatet for sidste års generalforsamling på Rosenlund Kurser

Loading Map....
Detaljer om arrangement
Dato(er) 14. March 2020
Type Møder
Sted Rosenlund kurser
Kontaktperson Kirsten Kristensen
E-mail:
kirsten@livets-sprog.dk