Odense

Øvegruppe – Grundtvig Vest

Kort om gruppen
Gruppen hjælper os med at holde IVK-bevidstheden levende.
Vi har tryghed til at udtrykke vores sårbarhed.
Vi værdsætter forskellighed.
Vi er ivrige girafstuderende.

Temaer
Vi arbejder både med personlige og arbejdsrelaterede emner. Vi arbejder meget med behov og de 4 trin. Vi laver øvelser som fx de 4 stole, empatiøvelser og gruppe-empati, hvor alle kan bidrage.

Hvornår blev øvegruppen startet?
Vi startede i efteråret 2011.
Gruppen er startet gennem LIVKOMs deltagelse i EU-projektet Grundtvigs Livslang Læring.

Antal medlemmer
Vi er 6 medlemmer.

Er gruppen åben eller lukket for nye deltagere?
Vi er pt. ikke åben for nye deltagere.
Ved nok tilmeldinger, vil der være mulighed for at starte en ny gruppe op.

Mødetid og sted
En hverdags eftermiddag eller aften om måneden.
Vi mødes privat hos Tania i Odense.

Hvad koster det?
Deltagelse koster 75 kr. pr. gang, som indbetales til LIVKOM. Vi bidrager på skift til te, kaffe og kage til pausen.

Hvad kan man bruge en øvegruppe til?
Vi bruger øvegruppen til at lære at håndtere konflikter på en livsberigende måde. Vi udvikler færdigheder til at kommunikere med IVK. Vi nyder godt af et varmt støttende fællesskab, hvor der er tryghed til at lære.
Vi udveksler erfaringer, og vi læser IVK bøger og taler om dem.

Et typisk møde
Vi starter med en runde om hvordan vi har det lige nu, med behovskortene på gulvet, så vi vænner os til at mærke behovene. I runden hører vi også hvem der har noget de ønsker at arbejde med i aften, og derudfra finder vi sammen frem til hvilken måde vi vil arbejde med det på. Vi kan også tage andre øvelser op.

Vi slutter med en runde om hvad vi høster fra aftenens arbejde.

Kontaktperson
Interesserede kan kontakte Tania Cortes på mail: taniaelisabeth@taniaelisabeth.dk eller på tlf.: 53 76 01 12