LIVKOMs samarbejdspartner i Ukraine, Dignity Space, har igen sammen med sin partner i Holland, PAX, modtaget en stor donation til arbejdet med at uddanne Peace Engineers. Det tyske udenrigsministerium har givet hele 14 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til at uddanne endnu et hold Peace Engineers i Ukraine over de næste 3 års tid.

Dignity Space - IVK og forsoning i Ukraine
www.dignityspace.org
Olena Hantsyak-Kaskiv - Head of Dignity Space
Olena Hantsyak-Kaskiv
Leder af Dignity Space

Carl Plesner
Cheftræner og projektleder

Vi er meget glade for, at det arbejde, som Carl Plesner og Olena Hantsyak-Kaskiv startede i 2014, kan fortsætte. Læs om fredsprojektets stiftere, start og udvikling.

De første 3 hold Peace Engineers fra 2017 er i fuld gang med arbejdet i konflikt-zonen, støttet af det danske udenrigsministerie gennem CISU – Civilsamfund i Udvikling. Med det tyske udenrigsministeriums generøse bidrag kan vi glæde os til at følge arbejdet og til at dele nogle af projektets erfaringer og gode resultater. 

Læs mere om baggrunden for fredsprojektet i Ukraine