AFLYST – Girafsprog Kursus med Vind-Vind Spillet – Marts

AFLYST pga COVID-19
Dette 2-dages Vind-Vind kursus er en praktisk og visuel udforskning af Rumis sted, der rækker ud over vurderinger/bedømmelser af rigtigt og forkert, og principperne og fremgangsmåderne i Ikkevoldelig Kommunikation.