Af Pernille Plantener, projektleder for Grundtvig-projektet Spreading Nonviolent Communication and Open Space Technology in Europe, SNOE.

Det var uden meget kendskab til EU-programmer, at Karsten Schacht-Petersen, Carl Plesner og jeg via Livkoms formand Kirsten Kristensen og hendes tyske forbindelse pludselig stod med et toårigt EU-projekt i juni 2011.

Vi troede, at EU-projekter var lig med uendelige administrative procedurer og uaktuelt indhold, men blev klogere. Voksenuddannelsesprogrammet “Grundtvig – Livslang Læring” har været overraskende og givende. For os som individer, der har lært en masse om vores brødre og søstre i EU og Tyrkiet. For vores elever i LivKom, der har været igennem et drivhusagtigt forløb og fået sat turbo på tilegnelsen af kommunikationsfærdigheder – uden at skulle betale for det. For samarbejde og forståelse inden for EU og Tyrkiet, hvor der endte med at blive skabt bånd af goodwill på kryds og tværs – trods udfordringer undervejs. Og for vores forening, hvis selvforståelse er rykket op i en liga som europæisk projektorganisation. Siden dette projekts første skitse i begyndelsen af 2011 har vi nu opnået lederskabet af yderligere to internationale projekter.

Læs resten af Pernille Planteners beretning her:

Læs mere om Grundtvig-projekterne hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.