Marion Guérin – Not Knowing Leadership

At empati er blevet mere efterspurgt og anerkendt som ‘kompetence’ hos ledere, er artiklen af IVK-kyndige Marion Guérin om ‘Not Knowing Leadership’ et stærkt eksempel på. Hun underviser netop ledere i at arbejde med deres behov og følelser, for en mere hensigtsmæssig ledelse.

I artiklen The Transformational Power of Empathy deler hun et eksempel om en indledningsvis lidt forbeholden leder i en logistik-virksomhed. Lederen deltager i en workshop om effektiv ledelse med empati, og bliver kærligt skubbet i en enkelt øvelse, så han formår at redefinere sine følelser af vrede og frustration over for sin chef. Han får lagt et falsk behov for at ‘have ret’ på hylden, og indser i stedet at han var bange for at konfrontere sin egen frygt for at fejle.

Da han har bevidstgjort sine egne følelser kan han tage en dialog med sin chef. Noget han umiddelbart efter øvelsen havde forsvoret. Således transformeret fra vred og handlingslammet, til afklaret og dialogsøgende.

Læs Marion Guérins artikel på Medium, hvor hun også linker til en mere uddybende tilgang til at indarbejde bevidsthed om følelser og behov på organisatorisk plan, med langt større effektivitet som gevinst. 

Læs mere om LIVKOM og IVK på arbejdspladsen